2021-09-28

درگذشت مهسا سادات آقایی دوست تکواندو کار در روز اربعین + دلیل فوت

درگذشت مهسا سادات آقایی دوست تکواندو کار در روز اربعین + دلیل فوت درگذشت مهسا سادات آقایی دوست تکواندو کار در روز اربعین که بانوی تکواندوکار کاری که نزدیک به دو سال قبل بر اثر بی توجهی و بی نظمی شهری در یک پروژه ساخت و ساز دچار سانحه شده و به کما رفته بود،…