2020-08-07

فیلم دزدی مسلحانه از طلافروشی در اسلامشهر ۱۶ مرداد ۹۹ + جزئیات سرقت

فیلم دزدی مسلحانه از طلافروشی در اسلامشهر ۱۶ مرداد ۹۹ + جزئیات سرقت فیلم دزدی مسلحانه فیلم دزدی مسلحانه از طلافروشی در اسلامشهر ۱۶ مرداد ۹۹ که از جزئیات سرقت مسلحانه دیروز هنوز اطلاعات زیادی در دست نیست ولی هر چه هست خواهید خواند. سرقت از طلا فروشی با اسلحه و شلیک به شیشه ضد…