2022-01-02

فیلم آزمایش ضد سرقت بودن درب های ضدسرقت آیا واقعا امن هستند ؟

فیلم آزمایش ضد سرقت بودن درب های ضدسرقت آیا واقعا امن هستند ؟ فیلم آزمایش ضد سرقت بودن درب های ضدسرقت آیا واقعا امن هستند که معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی از امنیت درب‌ های ضد سرقت صحبت کرد. معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی، در یک برنامه تلویزیونی درباره امنیت درب‌های ضد سرقت…