2022-01-18

کدام ماسک برای بیماری کرونا اومیکرون در ایران مناسب است ؟

کدام ماسک برای بیماری کرونا اومیکرون در ایران مناسب است ؟ کدام ماسک برای بیماری کرونا اومیکرون در ایران مناسب است ؟ که کارشناسان می‌ گویند زمان آن فرا رسیده است که در گزینه‌ های ماسک صورت خود تجدید نظر کنید، به‌ خصوص اگر هنوز از ماسک پارچه‌ ای استفاده می‌ کنید. لیانا ون، پزشک…