2020-08-13

درگذشت امین مقیمی پور قهرمان ووشوی ایران و جهان بخاطر کرونا ۲۳ مرداد ۹۹

درگذشت امین مقیمی پور قهرمان ووشوی ایران و جهان بخاطر کرونا ۲۳ مرداد ۹۹ درگذشت امین مقیمی پور درگذشت امین مقیمی پور قهرمان ووشوی ایران و جهان بخاطر کرونا ۲۳ مرداد ۹۹ که امین مقیمی پور یکی از ووشوکاران ایرانی که سابقه مدال ‌آوری در مسابقات بین‌ المللی را هم داشت بر اثر ویروس کرونا…