2020-08-16

درگذشت رابرت ترامپ برادر دونالد ترامپ بخاطر کرونا ۲۶ مرداد ۹۹ + عکس

درگذشت رابرت ترامپ برادر دونالد ترامپ بخاطر کرونا ۲۶ مرداد ۹۹ + عکس درگذشت رابرت ترامپ درگذشت رابرت ترامپ برادر دونالد ترامپ بخاطر کرونا ۲۶ مرداد ۹۹ برادر کوچک ‌تر ترامپ رئیس‌ جمهوری آمریکا که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود فوت کرد. یک روز پس از آنکه رئیس جمهوری آمریکا در بیمارستانی در…