2020-09-11

درگذشت داور ویسه مدیر شبکه رنگارنگ ۲۱ شهریور ۹۹ + دلیل فوت داور ویسه

درگذشت داور ویسه مدیر شبکه رنگارنگ ۲۱ شهریور ۹۹ + دلیل فوت داور ویسه درگذشت داور ویسه فوت داور ویسه مدیر شبکه رنگارنگ ۲۱ شهریور ۹۹ و دلیل فوت داور ویسه ملقب به بیضه مدیر و مجری شبکه ماهواره ای ضد انقلاب رنگارنگ امروز خبر مرگش آمد. البته هنوز از دلیل فوت داور ویسه خبری…