2020-08-07

دلیل فوت ماه چهره خلیلی ۱۷ مرداد ۹۹ + درگذشت ماه چهره خلیلی در انگلیس

دلیل فوت ماه چهره خلیلی ۱۷ مرداد ۹۹ + درگذشت ماه چهره خلیلی در انگلیس دلیل فوت ماه چهره خلیلی دلیل فوت ماه چهره خلیلی ۱۷ مرداد ۹۹ که امروز خبری آمد متاسفانه درگذشت ماه چهره خلیلی در انگلیس بازیگر خوب سینما و تلویزیون کشورمان به دلیل سرطان کبد بوده است. ماه‌ چهره خلیلی، بازیگر…