2020-07-14

درگذشت مریم رجوی رهبر منافقین بخاطر کرونا ۲۴ تیر ۹۹ + دلیل کامل مرگ مریم رجوی

درگذشت مریم رجوی رهبر منافقین بخاطر کرونا ۲۴ تیر ۹۹ + دلیل کامل مرگ مریم رجوی درگذشت مریم رجوی درگذشت مریم رجوی رهبر منافقین بخاطر کرونا ۲۴ تیر ۹۹ که دلیل مرگ مریم رجوی رئیس منافقین و مجاهدین بیماری کرونا اعلام شده است که هنوز این خبر تایید نشده است. مرگ مریم رجوی بر اثر…