2020-10-29

درگذشت کریم اکبری مبارکه بازیگر سریال مختار به دلیل کرونا ۸ آبان ۹۹ + جزئیات فوت

درگذشت کریم اکبری مبارکه بازیگر سریال مختار به دلیل کرونا ۸ آبان ۹۹ + جزئیات فوت درگذشت کریم اکبری مبارکه درگذشت کریم اکبری مبارکه بازیگر سریال مختار و بازیگر نقش ابن ملجم که متاسفانه با خبر شدیم کریم اکبری مبارکه به دلیل بیماری کرونا امروز ۸ آبان ۹۹ فوت کردند. کریم اکبری مبارکه بازیگر پیشکسوت…