2022-06-30

سرطان خون مجتبی پوربخش مجری شبکه ورزش که در اینستاگرامش منتشر شد

سرطان خون مجتبی پوربخش مجری شبکه ورزش که در اینستاگرامش منتشر شد سرطان خون مجتبی پوربخش مجری شبکه ورزش که در اینستاگرامش منتشر شد که مجتبی پوربخش مجری شبکه ورزش به سرطان خون مبتلا شد. مجتبی پوربخش مجری و تهیه کننده ورزشی که سابقه حضور در برنامه‌هایی همچون لیگ یک را در کارنامه دارد در…