2022-07-27

حرف های رضا رویگری کیان ایرانی درباره رفتار با وی در کهریزک

حرف های رضا رویگری کیان ایرانی درباره رفتار با وی در کهریزک حرف های رضا رویگری کیان ایرانی درباره رفتار با وی در کهریزک که رضا رویگری در مراسم رونمایی از مستند پرتره‌ اش صحبت کرده است. خبرآنلاین: رضا رویگری در مراسم رونمایی از مستند پرتره‌اش گفت: یک‌بار در کهریزک مرا پیش دکتر بردند، دکتر…