2022-08-30

ارتباط خوردن قهوه با افزایش طول عمر انسان چیست

ارتباط خوردن قهوه با افزایش طول عمر انسان چیست ارتباط خوردن قهوه با افزایش طول عمر انسان چیست که پژوهشگران دریافتند که نوشیدن قهوه می‌ تواند باعث افزایش طول عمر افراد شود. به گفته محققان، افرادی که روزانه یک تا ۳ فنجان قهوه می‌نوشند، ۱۲ درصد کمتر از سایر افراد در معرض مرگ زود هنگام…