2022-01-22

درگذشت ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان بهمن ۱۴۰۰ از شایعه تا واقعیت

درگذشت ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان بهمن ۱۴۰۰ از شایعه تا واقعیت درگذشت ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان بهمن ۱۴۰۰ از شایعه تا واقعیت که انتشار خبر فوت ملک سلمان بن عبدالعزیز در رسانه‌ ها و شبکه‌ های اجتماعی صحت ندارد. رسانه‌ های خبری داخلی در حالی خبر فوت سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه…