2022-05-05

دلیل پخش نشدن سریال ساختمان پزشکان سروش صحت از شبکه تماشا

دلیل پخش نشدن سریال ساختمان پزشکان سروش صحت از شبکه تماشا دلیل پخش نشدن سریال ساختمان پزشکان سروش صحت از شبکه تماشا که پخش مجدد سریال ساختمان پزشکان به کارگردانی سروش صحت کنسل شد. چندثانیه: علیرغم اطلاع رسانی گسترده برای پخش سریال ساختمان پزشکان از شبکه تماشا، پخش این سریال به کارگردانی سروش صحت کنسل…