2021-02-17

ممنوع خروج شدن سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان توسط همسرش

ممنوع خروج شدن سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان توسط همسرش ممنوع خروج شدن سمیرا زرگری ممنوع خروج شدن سمیرا زرگری سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان توسط همسرش که ممنوع الخروج شدن ورزشکار زن ایرانی امروز در فضای مجازی پخش شده است. موضوع ممنوع‌ الخروج‌ شدن زنان ورزشکار ایرانی از سوی همسرشان…