2021-01-22

فیلم کامل مناظره زیباکلام و خسرو معتضد درباره شاه در برنامه بهروز افخمی شبکه مستند

فیلم کامل مناظره زیباکلام و خسرو معتضد درباره شاه در برنامه بهروز افخمی شبکه مستند فیلم کامل مناظره زیباکلام و خسرو معتضد فیلم کامل مناظره زیباکلام و خسرو معتضد درباره شاه در برنامه بهروز افخمی شبکه مستند که در این گفتگوی جنجالی صادق زیبا کلام و خسرو معتضد توهین هایی هم رد و بدل شد….