2021-10-02

مهاجرت امیر ارژنگ کاظمی خواننده شمعدونیا معروف سامان از ایران

مهاجرت امیر ارژنگ کاظمی خواننده شمعدونیا معروف سامان از ایران مهاجرت امیر ارژنگ کاظمی خواننده شمعدونیا با نام هنری سامان دیروز جمعه ۹ مهر ۱۴۰۰ به دلیل عدم دریافت مجوز بعد از ده سال حضور در ایران مجددا از ایران رفت. سامان، خواننده پاپ پس از اعلام اینکه هنرمندی سیاسی نیست، به ‎ایران بازگشت. ممانعت…