2022-11-02

مهاجرت سیاوش صفاریان پور مجری صدا و سیما از شایعه تا واقعیت

مهاجرت سیاوش صفاریان پور مجری صدا و سیما از شایعه تا واقعیت مهاجرت سیاوش صفاریان پور مجری صدا و سیما از شایعه تا واقعیت که سیاوش صفاریان‌ پور مجری تلویزیون به شایعه مهاجرت و حضور در شبکه‌ های فارسی زبان واکنش نشان داد. ماجرای مهاجرت سیاوش صفاریان پور این روزها بازار خداحافظی ناشناس‌ های صداوسیما…