2021-03-02

فیلم موزیک ویدیو ای دل غافل علیرضا طلیسچی با حضور مهدی قائدی و بهنام بانی

فیلم موزیک ویدیو ای دل غافل علیرضا طلیسچی با حضور مهدی قائدی و بهنام بانی فیلم موزیک ویدیو ای دل غافل علیرضا طلیسچی فیلم موزیک ویدیو ای دل غافل علیرضا طلیسچی با حضور مهدی قائدی و بهنام بانی و دانیال عبادی و نفیسه روشن در موزیک ویدیو جدید علیرضا طلیسچی حضور پیدا کردند. موزیک‌ ویدیو…