2020-08-03

جزئیات طرح زوج و فرد شدن دانش آموزان در مهرماه سال ۹۹ + عکس

جزئیات طرح زوج و فرد شدن دانش آموزان در مهرماه سال ۹۹ + عکس زوج و فرد شدن دانش آموزان از ابتدای بحران کرونا، نظام آموزش و پرورش به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری، تغییراتی را در برنامه های آموزشی خود لحاظ کرد. راه اندازی سیستم های آموزش مجازی و ممنوعیت حضور دانش آموزان…