2022-10-02

حضور مهناز افشار در تجمعات ایرانیان خارج از کشور در دوسلدورف آلمان

حضور مهناز افشار در تجمعات ایرانیان خارج از کشور در دوسلدورف آلمان حضور مهناز افشار در تجمعات ایرانیان خارج از کشور در دوسلدورف آلمان که روز گذشته دو اتفاق مهم در تجمع ایرانیان مقیم آلمان در دوسلدورف از دید دوربین‌ ها پنهان نماند. حضور مهناز افشار و محسن نامجو که خبرساز شد و از آن…