2020-08-13

توضیحات مهران مدیری در مورد فصل پنجم دورهمی + موزه ی دورهمی

توضیحات مهران مدیری در مورد فصل پنجم دورهمی + موزه ی دورهمی موزه ی دورهمی مهران مدیری ضمن ارائه توضیحاتی درباره ادامه تولید برنامه دورهمی و تأکید بر تولید فصل بعدی این برنامه با ساختار و محتوایی کاملاً متفاوت، از برگزاری مجازی موزه دورهمی خبر داد. مهران مدیری در ابتدا با اشاره به کسالتی که…