2022-08-31

عکس پیمان قاسم خانی با میترا ابراهیمی زن دومش در کنار ساحل دریا

عکس پیمان قاسم خانی با میترا ابراهیمی زن دومش در کنار ساحل دریا عکس پیمان قاسم خانی با میترا ابراهیمی زن دومش در کنار ساحل دریا که پیمان قاسمخانی و میترا ابراهیمی سال ۱۳۹۹ ازدواج خود را رسمی کردند. قاسمخانی قبل آن یک بار دیگر ازدواج کرده بود و یک دختر به نام پریا دارد….