2022-05-16

صحبت های عجیب میرسلیم نماینده تهران درباره نقص فنی ماشین ها

صحبت های عجیب میرسلیم نماینده تهران درباره نقص فنی ماشین ها صحبت های عجیب میرسلیم نماینده تهران درباره نقص فنی ماشین ها که توجیه عجیبی را درباره نقص فنی خودروهای داخلی مطرح کرد. خبرگزاری دانشجو: نماینده مردم تهران در مجلس که همیشه با اظهارات خود خبرساز بوده، این بار هم توجیه عجیبی را درباره نقص…