2022-04-30

مبلغ زکات فطریه ۱۴۰۱ از نظر مراجع تقلید برای ماه رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد

مبلغ زکات فطریه ۱۴۰۱ از نظر مراجع تقلید برای ماه رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد مبلغ زکات فطریه ۱۴۰۱ از نظر مراجع تقلید برای ماه رمضان ۱۴۰۱ مشخص شد که دفاتر مراجع عظام تقلید، مقدار و مبلغ فطریه رمضان سال ۱۴۰۱ را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری حوزه، مراجع عظام تقلید، نظر خود را درباره مبلغ…