2022-02-19

آخرین اخبار خرید اینترنتی میوه شب عید و زمان شروع عرضه میوه عید ۱۴۰۱

آخرین اخبار خرید اینترنتی میوه شب عید و زمان شروع عرضه میوه عید ۱۴۰۱ آخرین اخبار خرید اینترنتی میوه شب عید و زمان شروع عرضه میوه عید ۱۴۰۱ که مشاور و رئیس مرکز ارتباطات سازمان مرکزی تعاون روستایی از عرضه اینترنتی میوه عید ۱۴۰۱ در تمامی استان ها خبر داد. عربشاهی گفت: براساس مصوبه قرارگاه…