2022-01-30

نئوکوو NeoCov سویه جدید کرونا از شایعه تا واقعیت + علائم و راه کنترل آن

نئوکوو NeoCov سویه جدید کرونا از شایعه تا واقعیت + علائم و راه کنترل آن نئوکوو NeoCov سویه جدید کرونا از شایعه تا واقعیت که دانشمندان ووهان چین درباره جهش جدید کرونا به نام NeoCov هشدار دادند. دانشمندان چینی گفته اند «این جهش قابل انتقال تر از امیکرون و کشنده‌تر از دلتاست و از هر…