2021-03-02

فیلم ماجرای کارت بانکی ناهید حسین پور هیکل آباد + سردار عابدینی خرم کیست

فیلم ماجرای کارت بانکی ناهید حسین پور هیکل آباد + سردار عابدینی خرم کیست کارت بانکی ناهید حسین پور هیکل آباد فیلم ماجرای کارت بانکی ناهید حسین پور هیکل آباد که امروز پلیس فتا درباره موجودی بانکی شخصی به نام خانم حسین پور که شایعه همسر سردار عابدینی خرم بود را توضیح می دهد. موجودی…