2022-01-10

پمپ هیدرولیک و انواع پمپ ها در فروشگاه اینترنتی قوام صنعت

پمپ هیدرولیک و انواع پمپ ها در فروشگاه اینترنتی قوام صنعت پمپ هیدرولیک دستگاهی است که انرژی مکانیکی را به جریان و فشار تبدیل کرده و سیالات را از مکانی به مکان دیگرمنتقل می کند. از این قابلیت پمپ ها برای انتقال آب آشامیدنی در واحدهای مسکونی شهری ،  آبیاری مزارع، خنک کردن موتور‌ها و…