2022-01-01

فیلم ناگفته های نصرالله جهانشاهی راننده شهید حاج قاسم سلیمانی

فیلم ناگفته های نصرالله جهانشاهی راننده شهید حاج قاسم سلیمانی فیلم ناگفته های نصرالله جهانشاهی راننده شهید حاج قاسم سلیمانی که راننده سردار شهید سلیمانی برای اولین بار ناگفته‌هایی از زندگی حاج قاسم مطرح کرد. نصرالله جهانشاهی، راننده حاج قاسم که از دوران دفاع مقدس تا زمان شهادت سردار سلیمانی با او بوده است، ناگفته…