2022-06-08

بی اخلاقی در اجرای نمایش مخاطب با بازی نگار جواهریان و لیلی رشیدی

بی اخلاقی در اجرای نمایش مخاطب با بازی نگار جواهریان و لیلی رشیدی بی اخلاقی در اجرای نمایش مخاطب با بازی نگار جواهریان و لیلی رشیدی که روزنامه جام جم در گزارشی به اجرای نمایش «مخاطب» واکنش تندی نشان داده و این اثر نمایشی را مروج بی‌اخلاقی توصیف کرده است! ارگان مطبوعاتی صداوسیما در یادداشتی…