2021-12-18

مقدار دقیق اقساط وام ۴۵۰ میلیونی نهضت مسکن اعلام شد

مقدار دقیق اقساط وام ۴۵۰ میلیونی نهضت مسکن اعلام شد مقدار دقیق اقساط وام ۴۵۰ میلیونی نهضت مسکن اعلام شد که میزان اقساط وام ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد با روش پلکانی حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌ شود که البته این رقم هم با یارانه‌ای که دولت به آن…