2022-03-07

پرچم نه به جنگ مهسا کمالی بازیکن فوتسال تیم مس رفسنجان

پرچم نه به جنگ مهسا کمالی بازیکن فوتسال تیم مس رفسنجان پرچم نه به جنگ مهسا کمالی بازیکن فوتسال تیم مس رفسنجان که مهساکمالی بازیکن تیم فوتسال مس رفسنجان پس از گلزنی برابر پالایش نفت آبادان، این چنین به جنگ روسیه علیه اوکراین واکنش نشان داد. گردآوری: کاشمر سلام