2022-02-19

معذرت خواهی نوشین معراجی درباره صبحت های جنجالی راجب ازدواج و بچه حلال

معذرت خواهی نوشین معراجی درباره صبحت های جنجالی راجب ازدواج و بچه حلال معذرت خواهی نوشین معراجی درباره صبحت های جنجالی راجب ازدواج و بچه حلال که نویسنده فیلم سینمایی «نمور» بار دیگر درباره برداشتی که از صحبت های وی درباره ازدواج شده است، توضیح داد. نوشین معراجی فیلمنامه نویس فیلم سینمایی «نمور» که در…