2022-09-01

مدارک لازم برای دریافت هدیه ازدواج از تامین اجتماعی چیست

مدارک لازم برای دریافت هدیه ازدواج از تامین اجتماعی چیست مدارک لازم برای دریافت هدیه ازدواج از تامین اجتماعی چیست که دریافت هدیه ازدواج از سازمان تامین اجتماعی مشمول شرایطی است که در مطلب زیر می‌ خوانید. سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون، تعهداتی در قبال بیمه‌شدگان خود دارد؛ این تعهدات به دو نوع تعهدات…