2022-03-02

دلیل فوت زهره فکور صبور بازیگر تلویزیون ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ + درگذشت زهره فکورصبور

دلیل فوت زهره فکور صبور بازیگر تلویزیون ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ + درگذشت زهره فکورصبور دلیل فوت زهره فکور صبور بازیگر تلویزیون ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ که بعد از درگذشت زهره فکورصبور بازیگر سینما و تلویزیون شایعاتی در مورد آن شروع شد. زهره فکور صبور بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر کشورمان شب گذشته در ۴۳ سالگی درگذشت….