2022-01-03

سیر تا پیاز واردات واکسن کرونا به ایران از سمت کشورهای خارجی

سیر تا پیاز واردات واکسن کرونا به ایران از سمت کشورهای خارجی سیر تا پیاز واردات واکسن کرونا به ایران از سمت کشورهای خارجی که رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بنابر اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا واردات واکسن کرونا مطلقا ممنوع نیست. بهرام دارایی گفت: بنابر اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا واردات…