2022-04-05

شرایط دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ چیست ؟ جزئیات قیمت وام ازدواج

شرایط دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ چیست ؟ جزئیات قیمت وام ازدواج شرایط دریافت وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ چیست ؟ که جزئیات قیمت وام ازدواج در ادامه در سایت کاشمر سلام برای شما توضیح داده شده است. بانک مرکزی اعلام کرد: در بخشنامه شماره ۰۱/۳۰۳۹ مورخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰، بند (الف) تبصره (۱۶)…