2022-03-23

مقدار مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟

مقدار مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟ مقدار مبلغ وام بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ چقدر است ؟ که میرهاشم موسوی گفت: در سال جدید مبلغ وام بازنشستگان از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت: در سال گذشته ۲۷۰ هزار…

2021-10-25

سایت ثبت نام وام ضروری ۱۲ میلیون بازنشستگان کشوری sabasrm.ir

سایت ثبت نام وام ضروری ۱۲ میلیون بازنشستگان کشوری sabasrm.ir سایت ثبت نام وام ضروری ۱۲ میلیون بازنشستگان کشوری sabasrm.ir که مرحله اول به مبلغ ۱۲ میلیون از ۱ آبان ۱۴۰۰ لغایت ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در سراسر کشور برای همه بازنشستگان و وظیفه بگیران به صورت اینترنتی آغاز شد. میزان وام ضروری در این دوره…