2021-02-25

اولویت های واکسیناسیون کرونا در ایران از تاریخ ۶ اسفند چه کسانی هستند

اولویت های واکسیناسیون کرونا در ایران از تاریخ ۶ اسفند چه کسانی هستند اولویت های واکسیناسیون اولویت های واکسیناسیون کرونا در ایران به راستی چه کسانی هستند و از تاریخ ۶ اسفند ۹۹ چه کسانی در ایران واکسینه می شوند و در اولویت واکسن کرونا قرار می گیرند ؟ صحبت های سعید نمکی وزیر بهداشت…