2020-07-13

اعدام وحید خزایی به جرم مفسد فی العرض از شایعه تا واقعیت حکم اعدام

اعدام وحید خزایی به جرم مفسد فی العرض از شایعه تا واقعیت حکم اعدام اعدام وحید خزایی اعدام وحید خزایی به جرم مفسد فی العرض از شایعه تا واقعیت حکم اعدام وحید خزایی اینفلوئنسر مشهور و پرحاشیه اینستاگرام صبح چهارم تیر ماه در فرودگاه امام خمینی بازداشت شد. او توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر…