2021-07-26

فاش شدن اسامی کابینه ابراهیم رئیسی + وزیر شدن رقیب رئیس جمهور

فاش شدن اسامی کابینه ابراهیم رئیسی + وزیر شدن رقیب رئیس جمهور اسامی کابینه ابراهیم رئیسی روزنامه سازندگی در تازه ترین گمانه زنی از کابینه رئیسی لیستی از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور منتخب را منتشر کرده است. براساس این گمانه زنی مخبر معاون اول می شود و شمخانی نیز همچنان درجایگاه دبیری شورای عالی امنیت…