2022-01-18

آخرین وضعیت بستری شدن محمد کاسبی در بیمارستان ۲۸ دی ۱۴۰۰

آخرین وضعیت بستری شدن محمد کاسبی در بیمارستان ۲۸ دی ۱۴۰۰ آخرین وضعیت بستری شدن محمد کاسبی در بیمارستان ۲۸ دی ۱۴۰۰ که محمد کاسبی به دلیل عارضه قلبی به بیمارستان منتقل شد! وی به دلیل مشکلات قلبی و تنفسی در بیمارستان بستری است. وی متولد ۴ خرداد ماه ۱۳۳۰ است وی فارغ التحصیل بازیگری…