2021-12-03

آخرین اخبار ویروس اومیکرون در ایران + خبر جدید امیکرون از ورود به کشور آذر ۱۴۰۰

آخرین اخبار ویروس اومیکرون در ایران + خبر جدید امیکرون از ورود به کشور آذر ۱۴۰۰ آخرین اخبار ویروس اومیکرون در ایران و خبر جدید امیکرون از ورود به کشور آذر ۱۴۰۰ که رئیس‌ کل سازمان نظام پزشکی گفت: انجام شیوه نامه‌ های بهداشتی و واکسیناسیون تنها راه مقابله با اومیکرون است. رئیس زاده رئیس‌کل…