2021-02-13

فیلم لحظه پاشیدن رنگ آبی روی در ساختمان باشگاه پرسپولیس ۲۵ بهمن ۹۹

فیلم لحظه پاشیدن رنگ آبی روی در ساختمان باشگاه پرسپولیس ۲۵ بهمن ۹۹ فیلم لحظه پاشیدن رنگ آبی فیلم لحظه پاشیدن رنگ آبی روی در ساختمان باشگاه پرسپولیس ۲۵ بهمن ۹۹ که امروز در اقدامی عجیب گروهی از هواداران منتسب به باشگاه استقلال تهران روی در ساختمان باشگاه پرسپولیس رنگ آبی پاشیدند. گفته شده این…