2021-10-10

مهاجرت پرستو صالحی بازیگر به خارج و شایعه کشف حجاب پرستو صالحی

مهاجرت پرستو صالحی بازیگر به خارج و شایعه کشف حجاب پرستو صالحی مهاجرت پرستو صالحی بازیگر سینما و تلویزیون به خارج از کشور امروز خبری بود که نقل فضای مجازی شد. حتی پا را فراتر نهادند و شایعه کشف حجاب پرستو صالحی را نیز منتشر کردند. این در حالیست که هنوز هیچ منبع رسمی این…