2022-11-23

خداحافظی پریناز حاجیلو از تیم ملی تنیس زنان ایران

خداحافظی پریناز حاجیلو از تیم ملی تنیس زنان ایران خداحافظی پریناز حاجیلو از تیم ملی تنیس زنان ایران که پریناز حاجیلو عضو تیم ملی تنیس روی میز ایران کناره‌ گیری کرد. پریناز حاجیلو خداحافظی کرد پریناز حاجیلو٬‌ در اینستاگرامش نوشته در اوج آمادگی و در سن ۲۱ سالگی این تصمیم را گرفته است. پریناز حاجیلو…