2022-11-21

پناهندگی مرتضی ریگی و آرین ساعد پناه به اسپانیا از شایعه تا واقعیت

پناهندگی مرتضی ریگی و آرین ساعد پناه به اسپانیا از شایعه تا واقعیت پناهندگی مرتضی ریگی و آرین ساعد پناه به اسپانیا از شایعه تا واقعیت که دو ملی پوش تیم ملی بوکس جوانان ایران به کشور بازنگشتند و در اسپانیا پناهنده شدند. برترین‌ ها: پس از تصمیم حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس ایران مبنی…