2022-11-17

آموزش ارسال پیام به خودتان در واتساپ بعد از آپدیت جدیدش

آموزش ارسال پیام به خودتان در واتساپ بعد از آپدیت جدیدش آموزش ارسال پیام به خودتان در واتساپ بعد از آپدیت جدیدش که واتساپ سرانجام در بروزرسانی جدیدش امکان ارسال پیام به خود را برای کاربران فراهم کرد. در آخرین نسخه واتساپ، این شرکت امکان ارسال پیام به خود را در iOS (نسخه ۲.۲۲.۲۳.۷۴) فراهم…